loader-logo

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningsform och värmer idag upp hälften av alla våra lokaler och bostäder. Anledningen är enkel – varför stå för sin egen värmekälla när man kan dela och på så sätt värna om såväl sin plånbok som miljön?

En långsiktig värmekälla
Genom att ta tillvara på och återvinna resurser som annars skulle gått förlorade, så som rester från skogsavverkningar och spillvärme från industrier, bidrar fjärrvärmeverken till ett energieffektivare samhälle med minskade utsläpp. Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ som sparar på våra gemensamma resurser och förbättrar vår luftkvalité.

Med låga investerings- och underhållskostnader är fjärrvärme ett prisvärt alternativ jämfört med el- och oljedrivna värmekällor. Med sin långa livslängd kan fjärrvärme göra att din fastighet stiger i värde, samtidigt som dina uppvärmningskostnader sjunker.

Tryggt, bekvämt och lokalt
Oavsett utomhustemperatur ser vi till att du har det varmt inomhus och varmvatten i kranen. Vi på Bussme Energy sköter allt underhåll av ledningar och är bemannande dygnet runt. Vår fjärrvärme produceras i vår centralt belägna anläggningar och förs vidare mot din fastighet genom underjordiska ledningar. Genom samma ledningar förs det avkylda vattnet tillbaka till vår anläggning för att värmas upp på nytt.